Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura

Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura: .

Gortani Engineering: 'Ako možeš da zamisliš, možeš i da uradiš'.

Gortani Engineering je zbir iskustava i profesionalnosti kompanije.
Rezultat toga je integrisani sistem na veoma visokom nivou inovacija i inženjeringa koji obuhvata: Savetovanje, projektovanje, proizvodnju, transport, instalaciju, testiranje i pomoć.
Cilj Gortani Engineering je obezbediti kompletna i personalizovana rešenja u bilo kojoj fazi procesa sa pristupom koji zahteve klijenta uvek stavlja u centar pažnje.
Sve to u potpunosti u skladu sa novim i rigoroznim protupotresnim, građevinskim i strukturalnim zahtevima.