Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura

Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura: .

Usluga Rent vrednuje ogroman kapacitet magacina Gortani tako što najrazličitije zahteve za isporukom koje dobiva od Klijenata rešava u najkraćem roku.

Na osnovu konsolidovanog komercijalnog partnerstva, Gortani garantuje uslugom Rent širok spektar proizvoda, preko četiri stotine – autoklava, fermentatora, rezervoara i opreme – nove i korišćene, "spremne za isporuku" na dva načina:

  • - tradicionalno privremeno iznajmljivanje;
  • - iznajmljivanje sa kupovinom kao finalnom opcijom (nakon posedovanja).

Rent je usluga preduzeća Gortani koja usavršava sistem kompletne izvrsne usluge i podrške koja se sastoji od:

  • - trenutna raspoloživost najmodernijih proizvoda
  • - tačna i fleksibilna organizacija logistike zahvaljujući sopstvenim objektima i vozilima i visoko profesionalnim operaterima