Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura

Gortani - Tecnologie avanzate per la vitivinicoltura: Array. Array

Gortani može garantovati optimizovanje i savršenu efikasnost svake pojedinačne aktivnosti u kontekstu proizvodnje u podrumima klijenta.

Rešenja "ključ u ruke" preduzeća Gortani su rezultat velikog iskustva i stručnosti u organizovanju svih faza procesa, od prijema grožđa do linije za flaširanje, tokom kojih se maksimalni kvalitet garantuje i zahvaljujući saradnji s konsolidovanim partnerima, stručnjacima iz sektora.